Meer ervaringen/quotes lees je in deze rapportage!

Soms is het adagium namelijk niet harder werken maar minder werken. Maar dan wel beter en effectiever: The Lab of Life biedt hiervoor precies de juiste handelwijze.

Lees hier het hele stuk!

november 2020

Rector, categoriaal gymnasium

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zelf regie pakken over hun duurzame inzetbaarheid. In het kader van goed werkgeverschap ondersteunen wij waar mogelijk.
Deze methode is echt voor iedereen te gebruiken, ongeacht achtergrond of functieniveau.

september 2019

Adviseur HRM

Fijn om uit te zoomen en beter in beeld te krijgen waar precies de schoen wringt en gerichte handvatten te krijgen.

januari 2021

Meer motivatie voor school ->
minder uitstelgedrag -> minder
stress om iets af te krijgen!

maart 2020

Ik plan nu beter, slaap wat regelmatiger en ben gewoon beter bezig.

juni 2020

Lees in dit artikel in een schoolkrant hoe Carmen (5 vwo) de training ervaren heeft!

De leerlingen geven aan minder stress en overbelasting te ervaren. Toegenomen is de voor motivatie school en dagelijkse activiteiten, de concentratie en de effectiviteit om schoolwerk te doen. Plus zij ervaren meer energie te hebben.

september 2020

Zorgcoördinator, havo/vwo bovenbouw

Ik had wat minder concrete dingen die me dwars zaten en me energie kostten (gedachten, verwachtingen, emoties) en dat heb ik toch in concrete en haalbare stappen kunnen gieten. Dat had in niet verwacht en ik heb zin om er de komende tijd meteen mee aan de slag te gaan.

januari 2021

Ik heb de training ervaren als een goede training met een doel. Ik vond het tof om te zien hoe het iedere week ietsjes makkelijker werd om mijn doelen na te streven.

juni 2020

Ik raad de training zeker aan: leerlingen en mentoren zijn enthousiast. Daarnaast voorziet het in een aanbod voor onze leerlingen gericht op preventie van opbouwende stressklachten en uitval waar we eerder niets in konden aanbieden. Dit resulteerde voorheen in inzet van externe hulpverlening wat vaak als extra belasting gevoeld werd en soms ook als té zwaar voor de problemen van de leerling. Dit aanbod, binnen school, past beter bij de hulpvragen van de leerlingen.

augustus 2020

Ondersteuningscoördinator, gymnasium

Lees ook dit blog op de website van The Lab of Life!

Ik heb de coaching net afgerond, maar de impact is al meer dan ik had verwacht. Ik zit nu al beter in mijn vel!

maart 2021

Wij zijn erg positief over de uitkomsten van de trainingen. De meerwaarde van de Energy training van The Lab of Life voor de deelnemende leerlingen staat buiten kijf!

juli 2020

Beleid & kwaliteit, samenwerkingsverband

Er wordt niks voorgekauwd, er worden vragen gesteld waar je echt stil bij moet staan en waardoor je bewust bezig bent met je doen en laten.

maart 2021

Niet alleen bij de leerlingen is de training een succes: ik zie dat ook de mentoren er positief over zijn. Zij zien meer ontspannen en meer gefocuste leerlingen. Daardoor neemt de vraag onder mentoren toe over deelname aan de training. 

september 2020

Afdelingsleider, havo/vwo bovenbouw