De Verenigde Naties hebben voor 2030 zeventien doelen (SDG’s) geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken. Aan welk(e) doel(en) draag jij bij?

In gesprek met de Innovatieraad Alkmaar
Deze maand spraken wij met de leden van de Innovatieraad Alkmaar. Zij brengen kennis, expertise en hun netwerk van bewoners, ondernemers en gemeente Alkmaar samen voor SDG projecten. SDG staat voor Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) en zijn door de Verenigde Naties geformuleerd voor alle landen en alle mensen. De Innovatieraad staat hierbij voor een duurzaam, eerlijk, schoon en gelijkwaardig Alkmaar. 

Samen met Mena Leila Kilani, Igor Kramer en Richard Kooge van de Innovatieraad hebben we verkend hoe wij met de missie van Het OntwikkelTeam –Persoonlijke ontwikkeling bereikbaar maken voor iedereen– bijdragen aan deze ontwikkelingsdoelen. We spraken over hoe wij onze trainingen bereikbaar maken voor iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is om hier mee aan de slag te gaan of voor mensen die hier anders geen (financiële) mogelijkheid toe hebben. Maar ook over het feit dat we onze diensten op de zakelijke markt inzetten en er bewust voor kiezen om een deel van deze opbrengsten te gebruiken om de financiële drempel voor anderen te verlagen of terug te laten vloeien in sociale projecten.

De Innovatieraad heeft ons mooie tips gegeven over het onderzoeken en aangaan van bijvoorbeeld ongewone samenwerkingen en uitleg over hoe SDG’s vanuit verschillende invalshoeken met elkaar verbonden zijn. Met deze tips en informatie gaan wij de komende tijd aan de slag, zodat wij onze sociale impact nog concreter kunnen maken. 

Naar aanleiding van het gesprek met de Innovatieraad staat Het OntwikkelTeam nu met 4 doelen vermeld op de site https://globalgoalsalkmaar.nl/, te weten:

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
Met onze trainingen dragen wij bij aan mentale gezondheid en welzijn. Zo helpt de training van The Lab of Life bijvoorbeeld om grip te houden op een gezonde leef- en werkstijl. Het helpt vitaliteit te vergroten en burn-out te voorkomen (globale gezondheidsrisico’s).

SDG 5 Gendergelijkheid
Met het geven van trainingen en losse workshops aan (kwetsbare) vrouwen bevorderen wij empowerment. Onze workshops zijn gericht op ontdekken wie je bent, welke talenten en kwaliteiten je hebt hebt, welke stappen je kunt zetten om je doelen te behalen. Je vergroot je zelfvertrouwen, zet eerste stappen in het opbouwen van een netwerk en maakt bijvoorbeeld een skillspaspoort (portfolio) tijdens de CH-Q training, waarmee je zelf vervolgstappen kunt zetten op gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling.

SDG 8 Waardig werk en economische groei
Met onze missie stimuleren we inclusiviteit en – met onze preventieve trainingen – dringen we het aantal voortijdig schoolverlaters terug. Daarnaast verbeteren we met de trainingen de arbeidsmarktpositie van de individuele werknemer; op basis van competenties zijn zij beter te matchen zowel binnen als buiten hun eigen vakgebied.

SDG 10 ongelijkheid verminderen
Ook dragen we bij aan het verminderen van ongelijkheid, door kwetsbare groepen de kans te geven zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Zo nemen zij een betere positie in op zowel de arbeidsmarkt als in de maatschappij als geheel.

Meer weten? 
SDG’s in Alkmaar: https://www.facebook.com/Innovatieraadalkmaar/  en https://globalgoalsalkmaar.nl/
SDG’s in Nederland: https://www.sdgnederland.nl/  

Door middel van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) wordt geprobeerd om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen zijn geformuleerd op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Terug naar het nieuwsoverzicht