Formeel en informeel leren: hoe kan je alles wat je geleerd hebt in je leven mee laten tellen voor je loopbaan?

Deze week hebben wij de MOOC Dialogisch Valideren afgerond, georganiseerd door Cees Brouwer en Ruud Duvekot.

Met meer dan 200 deelnemers hebben we onderzocht met elkaar wat er nodig is om in 2030 te leren én het geleerde te laten valideren. Allerlei kennis en vaardigheden worden dan gewaardeerd en hebben waarde op de arbeidsmarkt (vastgelegd in badges, certificaten, diploma’s etc.). Je leert immers altijd terwijl je met iets bezig bent!

Professionals uit o.a. onderwijs, beroepspraktijk, HR, onderzoekers, beleidsmedewerkers, trainers etc. hebben vanuit diverse invalshoeken input geleverd om uiteindelijk te kunnen komen tot een aangepast kwalificatiesysteem. Dat doen we samen en in dialoog met elkaar: dialogisch valideren.

Wij hebben in ieder geval weer nieuwe kennis en ervaring opgedaan op het gebied van o.a. EVC (eerder verworven competenties) die we goed kunnen gebruiken bij onze training CH-Q skillspaspoort

En wij hebben de badges van deze MOOC toegevoegd aan onze digitale backpack!

Informatie over deze MOOC is te lezen op https://nextlearningvalley.com/moocs/dialogisch-valideren/
Informatie over MBO in 2030 lees je hier: https://mboin2030.nl/

MBO in 2030

Terug naar het nieuwsoverzicht