Dit onderwerp is de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws gekomen. Vóór de corona crisis stonden middelbare scholieren en studenten al onder hoge (prestatie)druk. Tijdens de corona periode breidde de problematiek zich uit en is er in de media veel aandacht geweest voor het algemene mentale welzijn van de jongvolwassenen.

Er wordt dus op dit moment wel over gepraat, maar wordt er ook daadwerkelijk iets gedaan om de jeugd te ondersteunen? 

Veel interventies die vergoed worden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) lijken zich met name te richten op het inhalen van leerachterstanden. De (lange termijn) investering in psychologische veerkracht lijkt echter (nog) niet voldoende aandacht te krijgen. 

Jongerenpanel De Vraagbaak heeft een vragenlijst uitgezet onder jongeren die al psychische problemen ervaren.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Het overgrote deel van de jongvolwassenen wil graag hun eigen problemen oplossen en liever geen beroep doen op hulpverlening. Als dit toch nodig is, willen ze graag dat er meer hulp wordt aangeboden via scholen / opleidingen en dat psychische problematiek meer bespreekbaar gemaakt wordt op scholen en in de media. Ook willen ze meer mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten / ervaringsdeskundigen.

Dit is wat mij betreft een roep om investering in preventie!

Door eerder en breder aandacht te besteden aan mentaal welzijn, zal een deel van de jongeren in staat zijn zelf richting te geven aan hun leven. Hierdoor zullen er minder jongeren zwaardere problematiek ontwikkelen waar ze professionele hulpverlening voor nodig hebben.

Zoals psycholoog, auteur en columnist René Diekstra recentelijk beschreef in het Noordhollands Dagblad (18-10-2021):

“Jongeren die zich meer bewust zijn van hun eigen gevoelens, gedachten en de effecten van hun gedrag, zijn betere piloten van hun eigen leven. We ontkomen er niet langer aan psychologische kennis en vaardigheden tot een kerndoel van ons onderwijsstelsel te maken. En hoe jonger ze die verwerven, hoe langer ze daarvan profijt hebben.”

En dit hoeft niet lastig te zijn: zorg dat jongeren op school meer informatie krijgen over de ontwikkeling en werking van het brein, leer ze vaardigheden aan op gebied van gedragsverandering en psychologische flexibiliteit en verweef hier ervaringsdeskundigheid in voor het normaliseren van problematiek en het geven van hoop. Maar het vraagt wel om een andere manier van kijken: niet naar cijfers of leerachterstanden, maar naar algeheel welzijn van de jongeren. Dan volgen de cijfers vanzelf 😉

Gelukkig zijn er al meerdere scholen die investeren in preventie en daarmee in lange termijn oplossingen op gebied van mentaal welzijn: 

Het Murmellius Gymnasium in Alkmaar biedt bijvoorbeeld leerlingen de mogelijkheid hun vaardigheden te vergroten op het gebied van gedragsverandering, autonomie en eigen regie door middel van de wetenschappelijke methodiek van The Lab of Life. Dit leidde tot mooie resultaten, zoals verwoord door de ondersteuningscoördinator.

De leerlingen geven aan minder stress en overbelasting te ervaren. Toegenomen is de voor motivatie school en dagelijkse activiteiten, de concentratie en de effectiviteit om schoolwerk te doen. Plus zij ervaren meer energie te hebben.

Ook de leerlingen hebben goede ervaringen: lees het schoolkrantartikel geschreven door Carmen (5e klas).

Het Horizon College koos ervoor om maximaal te investeren in de kennis en vaardigheden van de studenten en zette voor verschillende opleidingen, niveaus en leerjaren de workshops van Psychologie in het Onderwijs in.

Naast de genoemde opleidingsinstellingen zijn er gelukkig steeds meer scholen die het nut en de noodzaak zien van investeren in preventie. Vaak is het belang en de urgentie heel helder bij docenten, mentoren en ondersteuningscoördinatoren, maar lukt het niet altijd de directie of het overkoepelend bestuur hiervan te overtuigen. Zoals gezegd: het vereist een andere manier van kijken naar de jongeren en studiesucces.

Werk jij ook met jongeren in het onderwijs of een andere setting en herken je dit? Wil je sparren over de manier waarop jij jouw directie of bestuur kunt overtuigen? Of wil je ook investeren in preventie op gebied van mentaal welzijn en zoek je naar meer informatie? Kijk dan op www.hetontwikkelteam.nu voor oplossingen of neem contact op. 

Marjan van Rhoon – trainer & coach bij Het OntwikkelTeam

Lees hier het originele artikel


Terug naar het nieuwsoverzicht