Skillspaspoort

Steeds vaker zien we de term skills-paspoort voorbij komen, maar wat is dat precies? “Bij skills gaat het om zowel vaardigheden, competenties als om werkhouding. Een skills-paspoort is actueel en geeft een beter beeld van de actuele arbeidsmarktwaarde en vergroot de...